• 0
 • 1
 • 2
 • 1
 • 2
 • 3

Dane adresowe

Best Choice Travel

ul. Ludmiły 87
61-054 Poznań
Poland

Zadzwoń do nas

tel: +48 691 57 57 57 fax: +48 61 875 24 73
 

Napisz do nas

info@bestchoicetravel.pl

czynne:

pn - pt 9:00 - 17:00

 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego Best Choice Travel znajdującego się na stronie www.bestchoicetravel.pl.

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest Best Choice Radosław Rapior Jolanta Rapior s.c., z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-055, ul. Dobromiły 16, NIP 779-21-14-561 działająca jako agent turystyczny zwana dalej Best Choice Travel.

1.2. Serwis umożliwia Użytkownikom Serwisu dokonywanie rezerwacji i zakup wycieczek turystycznych poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej Best Choice Travel.

1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie pod numerem wskazanym na stronie Serwisu oraz w biurze podróży Best Choice Travel mieszczącym się w Poznaniu, na ul. Ludmiły 87 61-054 Poznań.

1.4. Prezentowane na stronach internetowych Best Choice Travel materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§2 Zasady ogólne zakupu wycieczek

2.1. Korzystając z Serwisu Użytkownik Serwisu akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu.

2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Best Choice Travel nie gwarantuje, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownikom Serwisu, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

2.5. Dokonanie rezerwacji i zakupu wycieczki turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

2.6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest dokonana, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej. W przypadku niezrealizowania świadczeń wykupionych z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w dokonanej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie lub dowodzie osobistym, dokonana zapłata za wycieczkę turystyczną podlega zwrotowi w części pomniejszonej o szkodę poniesioną w wyniku zawarciem umowy i niezrealizowaniem świadczenia.

2.7. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej Użytkownik Serwisu powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Best Choice Travel zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

3.2. Best Choice Travel przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego, które podane zostały w formularzu rejestracyjnym

3.3 Wypełniając Formularz Rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Best Choice Travel swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Best Choice Travel usług marketingowych polegających na promowaniu usług Best Choice Travel i jego partnerów.

3.4 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.5 Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§4 Dokonanie rezerwacji

Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się przez:

Internet

4.1. Korzystając z wyszukiwarki internetowej umieszczonej na stronie www.bestchoicetravel.pl Użytkownik Serwisu określa parametry interesującej go wycieczki turystycznej.

4.2. Następnie po wyświetleniu listy porównawczej z wycieczkami spełniającymi zadane kryteria wyszukiwania Użytkownik Serwisu wybiera jedną z wycieczek prezentowanych przez System Rezerwacji Internetowej.

4.3. Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością Użytkownik Serwisu przechodzi do formularza rezerwacji („Formularz”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej. Przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.4. Po wprowadzeniu danych Użytkownik Serwisu w dolnej części Formularza powinien zaznaczyć następujące opcje:

 • akceptuję po uprzednim zapoznaniu warunki uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej, do których link znajduje się na Formularzu.
 • akceptuję zapisy niniejszego regulaminu
 • oświadczam, że w związku z art. 23 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
 • oświadczam, że jestem dysponentem adresu poczty elektronicznej wskazanym w niniejszym zgłoszeniu i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług turystycznych.

4.5. Następnie Użytkownik Serwisu przechodzi do rezerwacji wybierając przycisk REZERWUJ

Wybierając przycisk REZERWUJ Użytkownik Serwisu dokonuje wstępnej rezerwacji, która nie daje jeszcze gwarancji wyjazdu jak i obowiązku zapłaty ceny. Ta opcja umożliwia dokonanie rezerwacji wybranej oferty bez potwierdzenia miejsc. Rezerwacja ta wymaga weryfikacji dostępności miejsc przez naszego doradcę w systemie Organizatora.

4.6. Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki doradca Best Choice Travel kontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem Serwisu (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie).

4.7. Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Użytkownika Serwisu mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora.

4.8. Po sprawdzeniu przez Użytkownika Serwisu danych w umowie pod kątem ich zgodności z zamówieniem, Użytkownik Serwisu dokonuje wpłaty podanej kwoty. Wpłaty można dokonać przelewem bankowym. W celu skrócenia czasu oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty i tym samym przyspieszenia procesu rezerwacji Użytkownik Serwisu może przesłać potwierdzenie przelewu na adres info@bestchoicetravel.pl. Przesłanie do Best Choice Travel mailem na adres info@bestchoicetravel.pl potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

4.9. Na podstawie wpłaty dokonanej przez Użytkownika Serwisu, doradca Best Choice Travel potwierdzi ostatecznie rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Użytkownikowi Serwisu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia do odbioru dokumentów podróży na lotnisku. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Użytkownikiem Serwisu a Biurem Podróży.

4.10. Ze względów formalnych konieczne jest podpisanie Umowy i odesłanie jej do Best Choice Travel po zeskanowaniu mailem na adres: info@bestchoicetravel.pl w ciągu 24h od dokonania wpłaty.

Rezerwacja Telefoniczna pod numerem 61 875 24 73 lub 693 41 41 41

4.11. Po uzyskaniu połączenia z konsultantem Best Choice Travel Użytkownik Serwisu podaje kod konkretnej oferty, którą jest zainteresowany lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu.

4.12. Konsultant Best Choice Travel potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Użytkownika Serwisu wycieczki lub przedstawia najlepsze oferty odpowiadające podanym preferencjom.

4.13. Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki u Organizatora, Konsultant Best Choice Travel kontaktuje się z Użytkownikiem Serwisu na jeden z możliwych sposobów (poprzez adres e-mail wskazany przez Państwa w Formularzu lub telefonicznie).

4.14. Po potwierdzeniu chęci zakupu wycieczki przesłany zostanie do Użytkownika Serwisu mail potwierdzający złożenie zamówienia wraz z dokumentami rezerwacyjnymi: Umową i Warunkami Uczestnictwa Organizatora.

4.16. W celu skrócenia czasu oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty i tym samym przyspieszenia procesu rezerwacji Użytkownik Serwisu może przesłać potwierdzenie przelewu na adres info@bestchoicetravel.pl. Przesłanie do Best Choice Travel mailem na adres info@bestchoicetravel.pl potwierdzenia przelewu jest równoznaczne z akceptacją Umowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.

4.17. Na podstawie wpłaty dokonanej przez Użytkownika Serwisu, doradca Best Choice Travel potwierdzi ostatecznie rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Użytkownikowi Serwisu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia do odbioru dokumentów podróży na lotnisku. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Użytkownikiem Serwisu a Biurem Podróży.

4.18.Ze względów formalnych konieczne jest podpisanie Umowy i odesłanie jej do Best Choice Travel Umowy po zeskanowaniu mailem na adres: info@bestchoicetravel.pl w ciągu 24h od dokonania wpłaty.

Rezerwacja osobiście w biurze Best Choice Travel na ul. Ludmiły 87.

4.19. Podczas bezpośredniej wizyty w biurze, Użytkownik Serwisu podaje kod konkretnej oferty wyszukanej na Serwisie, którą jest zainteresowany lub ogólne preferencje dotyczące wyjazdu

4.20. Konsultant w biurze podróży potwierdza dostępność miejsc i weryfikuje ostateczną cenę wybranej przez Użytkownika Serwisu wycieczki lub przedstawia najlepsze oferty odpowiadające Państwa preferencjom.

4.21. Po sprawdzeniu dostępności miejsc oraz po ostatecznym potwierdzeniu pełnej ceny wycieczki u Organizatora, Konsultant Best Choice Travel wydaje Użytkownikowi Serwisu Umowę i Warunki Uczestnictwa Organizatora. Podpisanie umowy następuje w biurze. Forma płatności wybierana jest przez Użytkownika Serwisu. W przypadku płatności przelewem, termin jego dokonania określa konsultant Best Choice Travel. Jedynie przestrzeganie ustalonych z konsultantem terminów płatności - gwarantuje Użytkownikowi Serwisu utrzymanie wstępnie zarezerwowanych miejsc.

4.22. Na podstawie wpłaty dokonanej przez Użytkownika Serwisu, doradca Best Choice Travel potwierdzi ostatecznie rezerwację w systemie Organizatora, a następnie prześle Użytkownikowi Serwisu mailem potwierdzenie rezerwacji które upoważnia do odbioru dokumentów podróży na lotnisku. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez Organizatora zawarta zostaje umowa między Użytkownikiem Serwisu a Biurem Podróży.

§5 Cena wycieczki turystycznej

5.1. Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności:

 1. opłatę za zakwaterowanie,
 2. opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
 3. opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
 4. podatki,
 5. opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,
 6. inne zgodne z opisem wycieczki.

5.2. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Użytkownika Serwisu jakichkolwiek kosztów. W takim przypadku zapłacona kwota zostanie zwrócona Użytkownikowi Serwisu w terminie wynikającym z Warunków Uczestnictwa Organizatora. Best Choice Travel nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie lub w Warunkach Uczestnictwa, podpisywanych przy dokonywaniu rezerwacji.

5.3. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu.

5.4. Każdy z Organizatorów wycieczek turystycznych zastrzega sobie prawo do zmiany ceny wycieczki w sytuacjach przewidzianych w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora.

5.5. Finalna cena zakupu wycieczki turystycznej nie jest gwarantowana przez Best Choice Travel w momencie dokonywania przez Użytkownika Serwisu rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez Best Choice Travel ostatecznego potwierdzenia rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej.

5.6. Best Choice Travel zastrzega sobie prawo do anulowania dokonanej rezerwacji i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym Best Choice Travel zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Użytkownika Serwisu wycieczki turystycznej.

§6 Formy płatności

6.1. W zależności od długości terminu pomiędzy rezerwacją wycieczki turystycznej, a datą jej rozpoczęcia możliwe są dwa rodzaje płatności za wycieczkę:

 •  płatność częściowa polegająca na wpłacie zaliczki
 •  płatność całkowita

6.3. Przy wpłacie zaliczki, konsultanci Best Choice Travel udzielają Użytkownikowi Serwisu również szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

6.4. W Best Choice Travel Użytkownik Serwisu ma prawo do wyboru następujące formy płatności:

 • Przelew bankowy
 • Wpłata gotówkowa

Płatność przelewem bankowym

6.5.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:

Best Choice s.c.
ul. Dobromiły 16
61-055 Poznań
mBANK
16114011240000315879001001

 

6.5. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu Użytkownik Serwisu wpisuje swoje imię i nazwisko, nazwę Organizatora wycieczki oraz numer rezerwacji.

6.6. Potwierdzenie przelewu należy przesłać faxem pod numer: 61 875 24 73 lub drogą elektroniczną na adres: email info@bestchoicetravel.pl.

6.7. Przelewu należy dokonać w terminie wskazanym przez konsultanta Best Choice Travel.

6.8. Przesłanie fałszywego potwierdzenia przelewu bankowego stanowi przestępstwo.

Płatność gotówką

6.9. Wpłat gotówkowych można dokonywać w biurze Best Choice Travel znajdującym się na ul. Ludmiły 87, 61-054 Poznań.

§7 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

7.1. Dokumenty podróżne za zakupioną wycieczkę turystyczną – w zależności od Organizatora - mogą zostać dostarczone Użytkownikowi Serwisu:

 1. drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Serwisu w Formularzu,
 2. mogą oczekiwać na odbiór na lotnisku na 2 godziny przed wylotem na stanowisku odpraw Organizatora wycieczki.

7.2. O szczegółach odbioru dokumentów Użytkownik Serwisu zostanie poinformowany każdorazowo przez konsultanta Best Choice Travel.

7.3. Na wyraźne żądanie zgłoszone przez Użytkownika Serwisu dokumenty o których mowa w pkt. 7.1. mogą być wysyłane pod wskazany jego adres pocztowy lub dostarczone do biura Best Choice Travel w Poznaniu.

§8 Warunki zmiany rezerwacji przez Użytkownika Serwisu

8.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy w Umowie bądź w Warunkach Uczestnictwa Organizatora.

8.2. Dokonanie zmiany w rezerwacji wycieczki turystycznej następuje poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail info@bestchoicetravel.pl lub pisemnie w biurze Best Choice Travel.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Użytkownika Serwisu

9.1. Anulowanie rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa Organizatora imprezy.

9.3. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest w formie pisemnej

9.4. Konsultant Best Choice Travel dokonując anulowania rezerwacji wykupionej przez Użytkownika Serwisu, wyjaśni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości zostaną zwrócone pieniądze wpłacone podczas rezerwacji wycieczki i wyjaśni przebieg całego procesu.

§10 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

10.1. Zasady anulowania wycieczek przez Organizatorów zawarte są w Warunkach Uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej.

10.2. Best Choice Travel nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki.

10.3. Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez Best Choice Travel pod wskazany w Formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§11 Obsługa posprzedażowa

11.1. W każdej chwili Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Best Choice Travel i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych informacji o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na inne pytania dotyczące wyjazdu.

11.2. Zgodnie z Warunkami Uczestnictwa Organizatora Użytkownik Serwisu ma obowiązek we własnym zakresie sprawdzić godziny wyjazdu/wylotu. W tym celu Użytkownik Serwisu na minimum 24 godziny przed wylotem powinien skontaktować się z Best Choice Travel aby potwierdzić godziny wyjazdu/wylotu.

11.3. Best Choice Travel poinformuje Państwa każdorazowo o wszelkich zmianach w rezerwacji wycieczki turystycznej na podstawie otrzymanego komunikatu od Organizatora.

§12 Postępowanie reklamacyjne

12.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Organizatora świadczeń zawartych w Umowie zakupionej w Best Choice Travel wycieczki turystycznej, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

12.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej.

§13 Postanowienia końcowe

13.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Best Choice Travel rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

13.3. Best Choice Travel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Best Choice Travel, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Best Choice Travel, w szczególności strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp.

13.4. Korzystając z usług świadczonych przez Best Choice Travel oświadczają, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są jasne i zrozumiałe i akceptują wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.